Qui som?

Veïns x Veïns és una iniciativa de l’Associació de Veïns del Centre de Badalona que neix davant l’evidència de la precarització de les condicions de vida dels nostres conveïns.

L’Associació considera que els principis que han de guiar la seva acció són:

  • Solidaritat, ajudant a resoldre les emergències de manera incondicional.
  • Demanda de justícia social, participant com convingui en accions que apuntin a les causes de la pobresa, i als canvis estructurals que calgui.
  • Donar protagonisme als col·lectius afectats en la solució dels seus problemes.

D’acord amb els principis anteriors i la missió fundacional de l’entitat, l’Associació entén que el seu paper ha de ser:

  • Funcionar com un node en la xarxa solidària. Això implica, per exemple, mobilitzar una bossa de voluntaris a demanda d’altres entitats.
  • Desenvolupar iniciatives per potenciar la dignitat de les persones que necessiten ajuda en el procés d’identificació de la necessitat i prestació de l’ajuda.
  • Facilitar l’organització dels col·lectius afectats per fer front als seus problemes i representar-los si calgués.
  • No duplicar esforços, ni assumir tasques pròpies dels professionals.